Užsakymo- įsigyto kurso, pamokos, seminaro gražinimo taisyklės.

• Suformuotas ir apmokėtas užsakymas yra įvykdomas: pirkėjui suteikiama prieiga prie kurso pamokos ar seminaro, iš karto po mokėjimo, todėl visos įsigytos mokymų formos, skaitomos, kaip nupirktos, nepriklausomai nuo to ar video medžiaga, tekstinė informacija ar kita medžiaga buvo įsisavinta ar ne.
• Pinigų gražinimas nėra taikomas jokiai mokymų rūšiai ar formai.
• Mokymų peržiūros nėra terminuotos laiku ar vieta.
• Visus kilusius nesutarimus dėl pinigų gražinimo sprendžiame taikiu abiejų šalių sutarimu. Kilus klausimų dėl atsiskaitymų: pinigų gražinimo kreiptis: info@moozaakademija.lt. Neišsprendus ginčo abipusiu susitarimu, ginčo nagrinėjimas perduodamas vartotojų teisių tarnybai arba kitoms teisinėms institucijoms